Chiesa del Gesù


( Pigna IX )

( deel 4/4)

Roma, Chiesa del Gesù, 4e k li, Cap del Crocifisso, Koepel, 2011
Cappella del Crocifisso, Gewelf
Cappella del Crocifisso, Crocifisso
Cappella del Crocifisso, Crocifisso

Cappella del Crocifisso   (vierde kapel links)

Tussen de derde kapel links en het linkse transept bevindt zich nog een ruimte, die de pendant vormt van de doorgang naar de sacristie aan de overzijde van het schip. Vroeger was dit het portaal van een zij-ingang die toegang gaf tot de Via del Plebiscito.

– Anoniem: Crocifisso (kruisbeeld)

In deze ruimte staat een kruisbeeld van iets meer dan levensgroot formaat. Het kruis is een waardevol stuk waarvan de maker onbekend is.

Vroeger stond het in de ante-sagrestia, en is nu hier geplaatst vanwege de uitgebreide devotie door de gelovigen. Mogelijk heeft het lang geleden, vóór de herinrichting van de apsis in de 19e eeuw, op het hoogaltaar gestaan.

Roma, Chiesa del Gesù, 3e k li, Cap della SS Trinità, Overzicht, 2011
Cappella della Santissima Trinità

Cappella della Santissima Trinità    (kapel van de allerheiligste Drie-eenheid) (derde kapel links)

Deze kapel werd ingericht in opdracht van Pirro Taro met kostbare marmersoorten.
De naam van de kapel is ontleend aan het gelijknamige altaarstuk.
De fresco’s die allen dateren uit 1588/’89, zijn vrijwel tegelijkertijd door een drietal schilders gerealiseerd, tezamen met een groep, minder belangrijke, jonge schilders. De bijdrage van elk van deze aan de beschildering van deze kapel staat ter discussie. Volgens de meest gangbare opvatting is de werkverdeling als volgt geweest:

– Francesco Bassano de Jongere of Francesco da Ponte: Santissima Trinità

Dit schilderij uit 1592 staat op het altaar.

– Giovanni Battista Frammeri of Durante Alberti: Schepping van de aarde

Deze voorstellingen zijn tegen het gewelf afgebeeld.

– Durante Alberti: Abraham met drie engelen

Te zien in het rechtse halronde (ovale) deel.

– Ventura Salimbeni: De Eeuwige Vader tussen engelenkoren

Dit is de tegenhanger van de vorige in het linkse halfronde (ovale) deel.

– Ventura Salimbeni: Engelen met de attributen van de Schepper

Dit is in de pinakels aangebracht.

Roma, Chiesa del Gesù, 3e k li, Cap della SS Trinità, Altaarstuk, Bassano-da Ponte, SS Trinità (internet)
Cappella della Santissima Trinità della Bassano, Trinità *
Roma, Chiesa del Gesù, 3e k li, Cap della SS Trinità, Gewelf, Frammeri-Alterti, Schepping van de aarde, 2012
Frammeri of Alberti, Schepping van de aarde
Roma, Chiesa del Gesù, 3e k li, Cap della SS Trinità, linkse wand, Alberti, Transfiguratie, 2012
Cappella della Santissima Trinità, Alberti, Transfiguratie, 2012

– Durante Alberti: Transfiguratie

Dit schilderwerk is aangebracht tegen de linkse muur.

– Giovanni Battista Frammeri: Doop van Christus

Dit werk is tegen de rechtse muur te zien.

– Giovanni Battista Frammeri en Scipione Pulzone: Engelen

Deze engelen zijn tegen de pilasters geschilderd. Eerstgenoemde maakte het ontwerp, laatstgenoemde voerde het uit.

– Anoniem: Reliekhouder

In de reliekhouder onder het altaar wordt de rechtse arm van de Poolse jezuïet Sant’Andrea Bobola bewaard. Hij stierf in 1657 de marteldood en is in 1938 door paus Pius XI heilig verklaard.

Roma, Chiesa del Gesù, 2e k li, Cap della Sacra Famiglia, Overzicht, 2006
Cappella della Sacra Famiglia, Overzicht
Roma, Chiesa del Gesù, 2e k li, Cap della Sacra Famiglia, Gewelf, Pomarancio-Celio, Hemelse viering van de geboorte van Christus, 2012
Cappella della Sacra Famiglia, Gewelf, Pomarancio-Celio, Hemelse viering van de geboorte van Christus

Cappella della Sacra Famiglia (tweede kapel links)

Deze kapel was oorspronkelijk gewijd aan Christus’ geboorte. De kapel werd ingericht in opdracht van kardinaal Cerri, die voor de familie Barberini werkte.

– Giovanni Gagliardi: Geboorte van Christus

Dit stuk heeft een plaats gekregen op het altaar.

– Pomarancio of Giovanni Celio: Hemelse viering van de geboorte van Christus en het mysterie van de ontvangenis

Dit is tegen het gewelf afgebeeld. De vergulde omlijsting en versierd met cherubijnenkopjes is het werk van Gaspare Celio.

– Pomarancio of Giovanni Celio: Annunciatie aan de herders

Dit werk is tegen de rechtse lunet te zien.

– Pomarancio of Giovanni Celio: Moord op de onnozele kinderen

Dit fresco is in de linkse lunet geschilderd.

– Pomarancio: David, Jesajah, Zacharias en Baruch

De fresco’s op de pendentieven van de kroonlijst zijn van zijn hand.

– Pomarancio of Giovanni Francesco Romanelli: Aanbieding van Jezus in de tempel

Zichtbaar tegen de zijmuur

– Pomarancio of Giovanni Francesco Romanelli: Aanbidding door de drie wijzen

Dit fresco is op de tegenoverliggende muur aangebracht.

– Diversen: Beelden

Achter in de kapel is in de nissen een viertal beelden neergezet, voorstellende de kardinale deugden.
Aan de linkse zijde:
– Cosimo Fancelli: Giustizia (rechtvaardigheid)
– Giacomo Antonio Fancelli: Fortezza (kracht, vastberadenheid)
Deze beeldhouwer is de broer van de vorige.

En aan de rechtse zijde:
– Domenico Guidi: Temperanza (matigheid)
– Domenico Guidi: Prudenza (voorzichtigheid)
– Diversen: Grafmonumenten

Tegen de wanden is een aantal grafmonumenten geplaatst:
– Anoniem: Grafmonument van kardinaal Carlo Cerri
    Gestorven in 1696.
– Anoniem: Grafmonument van monseigneur Antonio Cerri
    Uit 1642.
– Anoniem: Grafmonument van Carlo Cerri
    Uit 1690.
– Anoniem: Grafmonument van Rosa Bianca Martinetti-Galloni
    Uit 1838.

Roma, Chiesa del Gesù, 1e k li, Cap di San Francesco Borgia, Overzicht, 2011
Cappella di San Francesco Borgia

Cappella di San Francesco Borgia (eerste kapel links)

Oorspronkelijk was deze kapel gewijd aan de apostelen.
Uit dankbaarheid voor zijn grote bijdrage bij de bouw van deze kerk en zijn verdiensten voor de jezuïetenorde werd deze kapel aan de Spanjaard San Francesco Borgia (voluit: Francisco de Borja y Aragón) gewijd. Hij was de vierde hertog van Gandia, markies van Lombay en onderkoning van Catalonië, maar deed afstand van deze titels en de daaraan verbonden privileges om jezuïet te worden. Uiteindelijk werd hij de derde generaal van de Sociëteit.

– Andrea Pozzo: San Francesco Borgia in gebed voor de hostie

Dit werk staat midden op het altaar.
Het prachtige stuk is in de vorige eeuw ernstig geschonden door Gagliardi die er een drietal Jezuïeten, die in Japan de marteldood stierven, aan heeft toegevoegd.

– Gagliardi: Apostelbeelden

Het altaarstuk van Pozzo is omgeven door twee bronzen apostelbeelden van Gagliardi die ooit bestemd waren voor het altaar van Sant’Ignazio.
Er werden twaalf van deze beelden gemaakt die nu verspreid door de kerk staan.

– Pomarancio (Niccolò Circignani): Pinkstergebeuren

Het Pinkstergebeuren met Maria tussen de apostelen is tegen het gewelf uitgebeeld.

– Pomarancio: Martelaarschap van Petrus

Dit fresco is tegen de linkse lunet te zien.

– Pomarancio: Geloof en Hoop

Dit werk is links, meer naar de zijkant te bewonderen.

– Pomarancio: Martelaarschap van Paulus

Het bevindt zich tegen de rechtse lunet.

– Pomarancio: Religie en Liefdadigheid

Het werk bevindt zich rechts wat meer naar de zijkant.

– Pier Francesco Mola: Petrus doopt de heilige Processo en de Martiniano in de Mamertijnse gevangenis

Dit fresco is tegen de linkse kapelwand geschilderd.
Volgens de legende waren zij centurion in het Romeinse leger.

Roma, Chiesa del Gesù, 1e k li, Cap di San Francesco Borgia, Pozzo, Borgia in gebed voor de hostie, 2011
Pozzo, Borgia in gebed voor de hostie
Roma, Chiesa del Gesù, 1e k li, Cap di San Francesco Borgia, Linkse wand, Mola, Petrus doopt in de Mamertijnse gevangenis, 2012
Mola, Petrus doopt in de Mamertijnse gevangenis
Roma, Chiesa del Gesù, 1e k li, Cap di San Francesco Borgia, Rechtse wand, Mola, Bekering van Paulus, 2012
Mola: Bekering van Paulus

– Pier Francesco Mola: Bekering van Paulus

Deze scène is tegen de rechtse kapelwand weergegeven.

– Giovanni Battista Pozzo: Fresco’s

De overige fresco’s dateren van omstreeks 1588.

– Anoniem: Grafmonument van Brigida Ferrari

Uit omstreeks 1870.

– Anoniem: Grafmonument van Giuseppina Ferrari

Dit monument dateert van omstreeks 1870.

– Anoniem: Grafmonument van Celestino

Het monument is van omstreeks 1877.

– Anoniem: Grafmonument van Ciriaco markiezen van Ferrari

Een monument uit 1877.

Roma, Chiesa del Gesù, 1e k li, Cap di San Francesco Borgia, Gewelf, 2011
Cappella de San Francesco Borgia, Pomarancio, gewelfschildering

 * Bron afbeelding: Internet (auteur niet kunnen achterhalen)