Chiesa di Santa Maria sopra Minerva

( Pigna IX )

( deel 1/4 )

Chiesa (of Basilica) di Santa Maria sopra Minerva

Adres:

Piazza della Minerva 42 (rione della Pigna)

Coördinaten:

41º 53’ 52,50” N en 12º 28’ 40,00” O.

Openingstijden:

maandag tot en met zaterdag van; 7.00 uur tot 19.00 uur;

zon- en feestdagen van 8.00 uur tot 19.00 uur (’s winters van 10.00 uur tot 18.00 uur);

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Gevel buitenzijde, 2011
Gevel met de pulcin van Bernini

ALGEMEEN

De Chiesa (of Basilica) di Santa Maria sopra Minerva is de enige gotische kerk in Rome.
Zij werd gebouwd in een periode waarin de pausen in Avignon vertoefden en waarin Rome niet veel groter was dan een dorp.
Door de vele verbouwingen en ‘terugrestauraties’ is het gotische karakter niet meer zuiver aanwezig.
De kerk is niet toegewezen als een nationale kerk van een of ander land.

GESCHIEDENIS

Al in de 8e eeuw onder paus Zacharias (741–752) werd hier door Griekse monniken een vroegchristelijke kerk gesticht op (of vlak in de buurt van) de overblijfselen van de door Pompeius Magnus gebouwde en later door Domitianus vergrote Tem­pio di Minerva Calcidica (daarvoor de tempel van Isis en Serapis), vandaar de naam. Ook een gedeelte van de Saepta Iulia bevindt zich nog onder het kerkschip. Tot aan die tijd werd hier nog de Isis-cultus beoefend.
Het bouwwerk onderging talloze veranderin­gen, zeker nadat paus Alexander IV circa 1260 de kerk, het klooster en wat omliggend land aan de bedelorde der Dominicanen had geschon­ken, die er vanaf dat moment hun hoofdkwar­tier in ves­tigden.
Omstreeks 1280 werd de kerk onder paus Nico­laas III herbouwd in gotische stijl, naar som­mi­gen menen door de twee Florentijnse Domini­ca­ner monniken Fra Sisto Fiorentino en Fra Ris­toro da Campi, degenen die eveneens ver­ant­woordelijk zijn voor de Chiesa di Santa Maria Novella in Florence. Deze herbouw kwam pas in 1370 gereed.
Na 1453 werden weer belangrijke wijzigingen door­gevoerd. Vooral de extravagante, barokke toe­voegingen door Carlo Maderno, waarvan nu nog de Corinthische zuilen getuigen, verander­den het kerkgebouw.
Tot slot is het interieur tussen 1847 en 1855 nogmaals flink onderhanden genomen, waarbij de wijzigingen van Maderno gro­ten­deels weer werden teruggedraaid en neogotische elementen werden toegevoegd, een en ander naar een ontwerp van de Dominicaner monnik Girolamo Bianchedi.

EXTERIEUR

Gevel

De uiterst sobere en rechthoekige gevel van Carlo Maderno is weinig boei­end en is een toe­voeging uit eind 16e eeuw, waarbij in de 19e eeuw is getracht deze te verande­ren in een neogotische gevel; dit is helaas niet gelukt.

Portalen

De drie marmeren portalen, ont­wor­pen door Meo da Caprino op kos­ten van de Orsini-familie, zijn nog uit de oude gevel van 1453 bewaard gebleven.
Het wapen boven de centrale deur is dat van kardinaal Capranica.

Manine (gevelstenen)

Rechts in de gevel zijn stenen aangebracht, waarop is te lezen welke waterstanden de Tiber bereikte tussen 1422 en 1870; het record werd in 1548 gevestigd. Op een ervan geeft een horizontale strook aan tot hoever het water steeg. Op een andere is een hand weergegeven die met een wijsvinger het niveau van de golven aanduidt. Op weer een andere is een door de wind en het water dooreengeschud schip te zien; het zeil staat bol. Op weer een andere is het al aan flarden losgescheurd van de mast.
De Tiber werd tussen 1877 en 1936 ingebed in enorme zware muren met een lengte van in totaal acht kilometer onder lei­ding van de toenmalige minister van Openbare Werken Baccarini. Hiermee was het overstromingsgevaar geweken.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Gevel buitenzijde, 2011
Gevel met de pulcin van Bernini
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Gevel buitenzijde, rozet en deur, 2011
Middendeel van de gevel
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Gevel buitenzijde, gevelstenen, 2011
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Gevel, Manine (gevelstenen)
Middenschip
Middenschip

INTERIEUR

De ingang van de kerk bevindt zich rechts in de voorgevel.
Het interieur is, na de nuchtere voorgevel, een openbaring. Het is een echte gotische kruis­kerk in basiliekvorm met aan de lange zijde aangebouwde zijkapellen, waarvan de bouw in de 15e eeuw een aanvang nam en gebeurde in de meest uiteenlopende en kakel­bonte stijlen. Het koor werd in de 17e eeuw herbouwd en de pilaren zijn in de 19e eeuw met grijs marmer bekleed. De drie brede en hoge schepen met zware, afge­vlak­te kruisribgewelven stammen uit de Gotiek, waardoor de Santa Maria sopra Mi­ner­va, ondanks alle veranderingen en toevoegingen, toch de enige gotische kerk in Rome is.

Door de vele kunstwerken, altaren, monu­menten en schilderijen, plus de graf­tombes van de meest prominente hei­ligen, vier pausen, tientallen kardi­na­len, prinsen en gewichtige lieden is de kerk van Santa Maria sopra Miner­va een van de belangrijkere museum­ker­ken van Rome.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Middenschip, Plafond 1 (internet)
Middenschip *
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Middenschip, Plafond 4, 2009
Middenschip
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Middenschip, Plafond 5, 2009
Middenschip

Plafond

Het schip en het transept hebben een bijzonder en prachtig beschilderd plafond. In het schip bestaat dit grotendeels uit gou­den sterren op een blauwe ondergrond met rode ribben.
Het werd uitgevoerd door Bernardino Riccardi, Gagliardi, Tommaso Greggia en Casnedi.

Vloer

De vloer van grijs en wit marmer is naar een ontwerp van Giuseppe Cassetta.

Binnenkant gevel

– Nicolas Cordier (toegeschreven aan): Grafmonument van Virginia Pucci-Ridolfi

Meteen rechts van de ingangsdeur bevindt zich het graf van Virginia Pucci-Ridolfi uit 1568; zij was de nicht van Florentijnse historicus Guicciardini.
Het borstbeeld bij dit graf uit het einde van de 16e eeuw is van een bijzondere schoon­heid.

– School van Andrea Bregno: Grafmonument van Diotisalvi Neroni

Links van de ingangsdeur, naast het middenpor­taal, staat de mooie renaissancetombe van Dioti­sal­vi Nerone, ridder en rechtsgeleerde, die in 1466 uit Florence werd verbannen wegens samen­zwering tegen Piero de’Medici en in 1482 in Rome stierf.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Ingangsgevel binnenzijde re, Mon Virginia Pucci-Ridolfi, 2009
Ingangsgevel, Cordier, Monument van Virginia Pucci-Ridolfi
Ingangsgevel, School van Bregno, Monument van Neroni

– Anoniem: Grafmonument van Gio­vanni Battista Galletti

Van de overledene is niet veel meer bekend dan dat hij in 1553 is overleden.

‒ Anoniem: Grafmonument van Lactatius Ron­cioni

Het monument dateert van omstreeks 1550. De over­ledene kwam blijkbaar uit Pisa.

– Acquasantiere (wijwatervaten)

De twee nogal fors uitgevallen wijwatervaten links en rechts naast het midden­por­taal dateren uit omstreeks 1588.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, ingangsgevel mi, graf Galetti, 2011
Ingangsgevel, Monument van Galletti
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, ingangsgevel mi, graf Lactatius Roncioni, 2011
Ingangsgevel, Monument van Roncioni
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Ingang, acquasantiere, 2009
Ingangsgevel, wijwatervat

Cappella del fonte battesimale (doop­kapel)  (eerste kapel rechts)

Dit kapelletje was oorspronkelijk gewijd aan de kerst­stal en was ver­sierd met fres­co’s van Cavalier d’Arpino en Bosio da San Gimignano, een en ander in opdracht en voor reke­ning van kar­di­naal Scipione Bor­ghe­se.
De kapel werd he­laas in 1724 door de Napolitaans ar­chi­tect Filippo Ra­guz­zini geheel her­bouwd en in 1848 nog eens stevig gerestaureerd door pater Camelli.
Als gevolg hiervan is van deze ooit zo schit­terende kapel helemaal niets meer over.

– Benaglia: Doop van Jezus

Dit bas-reliëf in stuc­co staat op het altaar.

– Marcello Venusti: Noli me tangere

Dit schilderij hangt tegen de achterwand; het werd tussen 1573/’79 gemaakt.
Oorspronkelijk hing dit schilderij in de kapel van Maria Magdalena in de linkse transept

– Ceccarini: Doopvont

Naast het bronzen deksel van de doopvont tekende deze kunstenaar ook voor de beeldjes ter­zij­de. Het marmeren onderstuk is nog een restant van de herbouw uit 1724.

– Anoniem: Grafmonument van Albano FerraGallo

Dit marmeren monument, dat werd ontworpen door een anonieme Romeinse kunstenaar, staat tegen de rechtse kapel­muur en dateert van omstreeks 1641.

– Francesco Mochi: Buste van kardinaal Ladislao di Aquino

Dit marmeren werk dateert van circa 1621 en staat tegen de linkse kapelwand.

​Tussen de eerste kapel en tweede kapel rechts​

– Anoniem: Grafmonument van Antonio Castalio.

Op het graf van deze in 1533 gestorven archivaris staat een mooi portret.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, tussen 1e en 2e k re, graf Castalio, 2011
Monument voor Castalio
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 2e k re, Cap Caffarelli, overzicht, 2011
Cappella Caffarelli

​Cappella Caffarelli  (tweede kapel rechts)

In 1498 werd de kapel door de familie Caffa­relli geadop­teerd en was oorspron­ke­lijk gewijd aan Sint Domi­nicus.
De kapel werd omstreeks 1620 opnieuw in­ge­richt op kosten van kardinaal Scipio­ne Borghese en in 1825 opnieuw ver­bouwd.

– Gaspare Celio: Episoden uit het leven van Sint Dominicus

Dit plafondfresco dateert uit de tijd van de her­inrich­ting in 1621.

– Cavalier d’Arpino (toegeschreven aan): Sint Domi­nicus

Dit olieverf schilderij uit de 17e eeuw hangt tegen de achterwand, mid­den in de gro­te lunet.

– Baciccio: Saint Louis Bertrand in extase

Dit altaarstuk uit 1673 werd gemaakt ter gelegen­heid van de zalig­verklaring van de heilige.

– Gaspare Celio: Christus ont­vangt Sint Dominicus ge­pre­senteerd door de Maagd

Dit fresco uit 1621 is tegen de link­se wand aangebracht.
Het is pas recent bij een restauratie ont­dekt achter een 19e eeuwse kalklaag met mono­chrome schilderingen.
Tegen de rechtse wand had Celio even­eens een fresco geschilderd; hiervan zijn ech­ter nog slechts enkele resten van over­ge­bleven.
Celio was ook verantwoordelijk voor de rij­ke stucco decoratie van de kapel.

– Anoniem: Grafmonument van Francesco Caffarelli

Het monument dateert uit 1615 en staat tegen de linkse muur.

Cappella Caffarelli, Baciccio, Saint Louis Bertrand in extase
Cappella Caffarelli, Baciccio, Saint Louis Bertrand in extase
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, tussen 2e en 3e k re, Rossi, graf Strozzi, 2011
De Rossi, Monument voor Strozzi

Tussen tweede en derde kapel rechts

– Vincenzo de Rossi: Grafmonument met portret van Uberto Strozzi

Strozzi kwam uit Mantua en stierf in 1553.

– Tenerani: Grafmonument van Natale Moncardi

Dit monument dateert van 1831.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 3e k re, Cap Colonna, overzicht, 2011
Cappella Colonna

Cappella Colonna (derde kapel rechts)

Deze kapel werd in het midden van de 15e eeuw gebouwd, waarschijnlijk door kardi­naal Ubaldo Mezzacavalli en door Sigismondo Teobaldi, en was gewijd aan de Drie-eenheid.
De kapel ging later over naar de familie van Colonna en van Sciarra.
Na de heiligverklarig van Santa Rosa da Lima in 1671 werd de kapel geheel gere­con­strueerd door Antonio Gonzales, de bisschop van Caracas, en aan Santa Rosa ge­wijd. Hierbij werden de kapelwanden bedekt met kostbare polychrome mar­mer­soor­ten met bloemmotieven, waaronder uiteraard de roos, naar de patroonheilige.

– Lazzaro Baldi: Santa Rosa da Lima

Dit werk uit 1668 staat op het altaar.

‒ Lazzaro Baldi: Kroning van Santa Rosa da Lima

Baldi schilderde dit fresco in 1671 tegen het gewelf van deze kapel.

‒ Lazzaro Baldi: Allegorische figu­ren

Deze figuren zijn te zien tegen de pendentieven van de koepel.

‒ Lazzaro Baldi: Verschijning van Christus aan Santa Rosa da Lima

Dit olieverfschilderij uit 1671 hangt tegen de rechtse muur van de kapel.

‒ Lazzaro Baldi: Verschijning van de Maagd aan Santa Rosa da Lima

Santa Rosa is uitgebeeld terwijl zij de rozenkrans bidt. Het werk werd in 1671 gemaakt en hangt tegen de linkse kapelwand.

– Anoniem: Grafmonument van Isabella Alvarez da Toledo

Het monument is uit 1815 en staat tegen de rechtse kapelwand.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 3e k re, Cap Colonna, Baldi, Santa Rosa da Lima, 2011
Cappella Colonna, Baldi, Santa Rosa da Lima
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 3e k re, Cap Colonna, graf Isabella Alvarez da Toledo, 2011
Cappella Colonna, Monu- ment voor Isabella da Toledo

Tweede pilaar rechts

– Anoniem: Grafmonument van Carlo Ema­nuele Vizzani

De overledene was een patriciër uit Bologna en stierf in 1661.

Monument van Vizzani
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 4e k re, Cap Gabrielli, overzicht
Cappella Gabrielli

Cappella Gabrielli (vierde kapel rechts)

De prinsen van Gabrielli behoren tot een oud Romeins geslacht.

– Ventura Lambert: Dood van Sint Petrus de Martelaar

Een altaarstuk uit 1690/’93.

– Giovanni Battista Fran­co: Fresco’s

Deze fresco’s zijn tegen de zij­wand aange­bracht.

– Girolamo Muziano: Fres­co’s

Deze zijn geschilderd tegen het gewelf en de boog.

– Anoniem: Graf­monu­ment van Girolamo Ame­to

Het monument dateert van circa 1608. De overledene was een edel­man uit Turijn.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 4e k re, Cap Gabrielli, Lambert, Dood van Sint Petrus Martelaar
Cappella Gabrielli, Lamberti, Dood van Sint Petrus de Martelaar
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 4e k re, Cap Gabrielli, Muziano, Sibillen
Cappella Gabrielli, Franco, Sibille

Antico ingresso late­ra­le (voormalige zij-ingang tus­sen de vierde en vijf­de kapel rechts)

Vroeger was hier een zij-ingang in de kerk; het maakt een kapel­achtige indruk.
De gang is nu gesloten en voor toegang moet men zich wen­den tot de bewa­ker. Toegang wordt overigens in het algemeen geweigerd.

– Anoniem: Grafmonument van Anto­nio Valagin Manar­tus­ky

Deze Poolse bisschop stierf in 1869.

– Anoniem: Grafmonument van Ber­nardino Riccardi

Deze schilder stierf in 1854.

– Anoniem: Grafmonument van Pietro Scorni

Hij overleed in 1613.

– Anoniem: Grafmonument van Ber­nardino Nicolini

Een Florentijn uit de 16e eeuw.

– Ano­niem: Graf­monu­ment van Fran­ces­co Neri

De overledene was bij leven de secre­ta­ris van paus Cle­mens VII. Het monu­ment van de in 1563 over­leden prelaat staat tegen de linkse gang­wand.

– Ano­niem: Graf­mo­nu­ment van Anas­ta­sio Pezza­te

Het monu­ment is van 1567; in­mid­dels ont­breekt de buste.

– Anoniem: Grafmonument van Pietro dei Pierleoni

Dit graf is van 1692 en ook hier ontbreekt de buste.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Antico ingresso laterale
Antico ingresso laterale
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 5e pilaar re, graf Victorii
Monument voor Valtrino

Derde pilaar rechts

– Anoniem: Grafmonument van Ales­san­dro Valtrino

Zijn monument dateert van omstreeks 1637.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 5e k re, Cap della Annunziata, gewelf
Cappella della Annunziata, Nebbia, gewelfboog

Cappella della Annunziata  (vijfde kapel rechts)

De kapel was aanvankelijk gewijd aan Sint Jacobus de Apostel.
In 1460 vestigde de Dominicaner kardinaal Juan de Torquemada hier de zetel van de Confra­ter­nita della Santissima Annunziata (broederschap van Maria Boodschap). Deze broederschap hield zich bezig met de (financiële) ondersteuning van behoeftige kleine meisjes. Vanaf 1660 werd de kapel gewijd aan de Santissima Annunziata.
Omstreeks 1600 werd de kapel omgebouwd naar een ontwerp van Carlo Maderno.

– Cesare Nebbia: Fragmenten uit het leven van de Maagd, Musicerende engelen en Jeugd van Christus

Deze fresco’s dateren van 1589/1614 en zijn onder de boog, het gewelf en op de lunetten te vin­den.

– Antoniazzo Romano: Annun­ciatie

Van dit altaarstuk van tempera op hout is de datering onze­ker (tussen 1460 en 1508).
Het heeft een intensieve kleurwerking en een ongebruikelijke com­positie. De engel presenteert, ingelast in het tafereel van de Annunciatie, de knielende schenker, kardinaal Juan de Tor­que­mada, en drie aan zijn hoede toevertrouwde weeskinderen aan Maria die de geld­buidels, be­stemd voor giften, aan de meis­jes over­handigt. De schen­ker wordt op deze manier direct betrok­ken in zijn geheel particuliere visie op de Annun­cia­tie; door de huiselijke, als een portret aandoende weer­ga­ve van Maria wordt dit nog versterkt. De kleuren van het altaar­stuk, voor­al het oplichtende rood voor de gouden grond in een wat hiëra­tische stijl, berei­ken bijna de intensiteit van mid­del­eeuw­se glazen ramen.

– Niccolò Stabbia (toegeschreven aan) : San Giacinto (Sint Hya­cin­tus)

Dit 16e eeuwse fresco is rechts van het altaar te zien.

– Romeinse School: Grafmonument van kardinaal Bene­detto Giustiniani

Dit monument staat rechts van het altaar en is ge­maakt van polichroom mar­mer en brons (omstreeks 1658).

– Grafmonument van kardinaal Juan de Torquemada

– Niccolò Stabbia (toegeschre­ven aan) : Sint Domi­ni­cus

Dit fresco is de pendant van het fres­co van Sint Hya­cintus en is links van het altaar aan­ge­bracht.

– Ambrosio Buonvicino: Graf­monu­ment van paus Urba­nus VII

Urbanus VII was een ongekroonde paus. Hij was in 1590 slechts der­tien dagen paus, maar overleed voor de kro­ning.
Hij was een wel­doe­ner voor de Con­fra­ternita.
Zijn marmeren monu­ment is uit 1606/’13.

– Anoniem: Graf­mo­nu­ment van Lazza­ro Ma­goni

Bij leven was hij een edelman uit Pisa; hij stierf in 1603.

– Anoniem: Grafmonument van Lorenzo de’Ginnasi

Dit monument staat hier tegenover.
De overledene was medicus en filosoof en blies in 1637 zijn laatste adem uit.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 5e k re, Cap della Annunziata, Romano, Annunciatie
Cappella della Annunziata, Romano, Annunciatie
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 5e k re, Cap della Annunziata, graf Torquemada
Cappella della Annunziata, Monument van Kardinaal Juan de Torquemadaa
Cappella della Annunziata, Buonvicino, Monument van Urbanus VII
Cappella della Annunziata, Buonvicino, Monument van Urbanus VII

 * Bron afbeelding: Internet (auteur niet kunnen achterhalen)