Chiesa di Santa Maria sopra Minerva

( Pigna IX )

( deel 4/4 )

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 2e koorkap li, Cap Fragipane, overzicht
Cappella Frangipane

Cappella Frangipane e Maddaleni-Capi­ferro (twee­de koor­kapel links)

In de 14e eeuw werd de kapel be­schermd door de Capo­di­ferro- en de Madda­leni-fa­mi­lies en was ge­wijd aan Sint Michael en Ma­ria Magda­le­na. In de 15e eeuw werd dit voort­ge­zet door de Fran­gipane-familie, die eigen­lijk was voortgekomen uit de beide voor­gaande families.
De wanden van de kapel waren ooit getooid met prachtige fresco’s. Bij late­re moderniseringen verloor de kapel haar oorspronkelijke karakter.

– Benozzo Gozzoli: Ma­don­na met Kind

Het is tot op heden niet zeker wie dit werk heeft geschapen; de naam van Fra Angelico wordt hierbij ook ge­noemd. Het werk dateert waarschijn­lijk van circa 1449 en hangt boven het altaar.
Het bijzondere is dat het is geschil­derd met olieverf op zij­de, een weinig voor­ko­men­de combinatie. De oorzaak hier­van is dat het werk nooit bedoeld is ge­weest als schilderij maar als vaandel in pro­ces­sies.
Door de bijzondere kwaliteit van het werk is het rond 1700 overgezet op hout voor een betere conservering.

– Francesco Parone: Sint Fran­cesca Roma­na en een engel

Dit schilderij uit 1620/’34 hangt rechts van het altaar.

– Francesco Parone: Sint Fran­cis­cus van Assisi

Dit werk uit dezelfde tijd als het vorige schil­derij hangt links naast het altaar.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 2e koorkap li, Cap Fragipane, Gozzoli, Madonna met kind
Cappella Frangipane, Gozzolli, Madonna met Kind
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 2e koorkap li, Cap Fragipane, Duccio, graf Arberino,
Cappella Frangipane, Duccio, Monument van Arberino

– Agostino di Duccio (toegeschreven aan) : Grafmonument van Giovan­ni Arberino

Dit grafmonument uit 1473 toont het liggende beeld van de overledene op een antieke sarcofaag met een bewogen reliëf van ‘Het gevecht van Hercu­les met de Nemeïsche leeuw’. Links op de achter­grond is een boom te zien (‘arbor’), een toe­speling op de naam van de overledene.
De antieke sarcofaag is een Romeinse kopie van een Grieks origineel uit de 5e eeuw v.Chr.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Sagrestia, overzicht, 2011
Sagrestia

Sagrestia (links naast de vorige kapel, toegang in het linkse transept)

Dit uitgebreide gebied werd rond 1637 gebouwd door Andrea Sacchi in opdracht van kardinaal Antonio Barberini. Langs de wan­den staan nog de originele garderobekasten, compleet met de ingegraveerde bijen van de Barberini-familie.

– Armanno Fiammingo: Ornamenten en alle­go­rische figu­ren

Dit plafondfresco dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw.

– Giuseppe Puglia (toegeschreven aan) : Glorie van Sint Domi­nicus

Dit plafondfresco is eveneens uit de eerste helft van de 17e eeuw.

– Andrea Sacchi: Christus aan het kruis en vier heiligen

Dit olieverf schilderij uit circa 1640 staat op het altaar.

– Romeinse School: Sint Paulus de Martelaar aan­geval­len door de Manicheërs

Dit fresco uit de eerste helft van de 17e eeuw is in de lunet van de ingangswand geschilderd.

– G.B. Speranza: Conclaaf voor de verkiezing van paus Eugenius IV

Ook dit fresco dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw en is in de lunet van de ingangswand aangebracht.

– Romeinse School: Sint Paulus de Martelaar aangevallen door de Manicheërs

Dit fresco uit de eerste helft van de 17e eeuw is in de lunet van de ingangswand geschilderd.

– Anoniem: Bas-reliëfs

Aan de zijkanten zijn twee bas-reliëfs geplaatst, voorstellende ’Heilige Maria van Egypte’ en ’Maria Magdalena’. Beide reliëfs dateren uit de 17e eeuw.

– Marcello Venusti: Maagd met Kind

– Marcello Venusti: Sint Petrus en Sint Paulus

Camera di Santa Caterina da Siena e Chiostro (rechts van het altaar, achter in de sacristie)

Hier zijn achtereenvolgens:

– Sala dei Papi

Achter de sacristie komt men via een gang in een klooster.
In het verleden is hier twee maal een conclaaf voor de pauskeuze geweest en de winnaars waren paus Eugenius IV in maart 1431 en paus Nicolaas V in maart 1447.
Hier vond ook het proces tegen Galileo Galilei plaats.

– Chiostro

Het rijzige kloostergebouw was ooit het grote hoofdkwartier van de Orde der Dominicanen.
In dit klooster zat ooit de hoofdzetel van de Inquisitie, Fra Angelico stierf er in 1455 en het proces tegen Galilei vond hier in 1633 plaats.
De kloostergang dateert van ongeveer 1566.
In het plafond bij de vierde boog zijn rechts de onthoofde figuren van vier inquisiteurs te zien die zelf zijn terechtge­steld.

– Camera di Santa Caterina da Siena (achter het altaar van de sacristie, toegang vragen aan een bewaker, dit wordt ech­ter in het algemeen geweigerd)

Caterina van Siena was lid van de Dominicaner Derde Orde (Mantellate) voor mensen die hun leven aan God wijden zon­der in het klooster in te treden, maar bewoonde in Rome om praktische redenen een kloostercel in het tegenover de kerk liggende Dominicaner klooster (Via di Santa Chiara) waar zij ook stierf in 1380. Deze cel is in 1637 in opdracht van kardinaal Antonio Barberini uitgebroken en in een marmeren omhulsel hier weer opgebouwd. Zo ontstond deze bezin­ningsruimte, edel van karakter alleen zonder veel gelijkenis met de oorspronkelijke cel.
NB Voor vrouwen is het verboden deze kapel te betreden. Het is voor buitenlanders echter mogelijk onder voorwaarden dis­pensatie te krijgen.

– Anoniem: Engel met boekrol

Dit werk is in de gang te bewonderen en maakte aanvankelijk deel uit van haar grafmonument.

– Antoniazzo Romano en leerlingen: Fresco’s

De fresco’s waren eerst omstreeks 1482 in de linkse kruisarm aangebracht in opdracht van kardinaal Torquemada. In 1637 werden zij overgebracht naar de huidige kapel. De fresco’s zijn uiterst slecht geconserveerd en op sommige plek­ken zelfs onzichtbaar geworden.
Deze fresco’s, die zowel tegen het gewelf als tegen de wanden zijn aangebracht stellen voor:

– L’Annunciazione (annunciatie)

– la Crocifissione (kruisiging)

– Santissimi Pietro e Paolo (Allerheiligste Petrus en Paulus)

– San Domenico (Sint Dominicus)

– Santissime Lucia e Caterina (Allerheiligste Lucia en Catherina)

– San Giovanni Battista (Sint Johannes de Doper)

– Sant’Agostino con una monaca orante (Sint Augustinus met een biddende non)

– San Gerolamo

– Gesù nel sepolcro (Jezus in het graf)

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans li, Cap di San Domenico, Overzicht
Cappella di San Domenico

Cappella di San Domenico (linkse transept)

De huidige structuur van de kapel is in de plaats gekomen van een klei­ne­re ruimte, die door de Albe­ri­ni-familie was gesticht en later over­ging naar Iuperini- en Amidei-fami­lie.
De Dominicanen begonnen in 1649 met de herbouw naar een ont­werp van Martino Longhi, die in 1656 werd stopgezet wegens ge­brek aan toe­rei­kende fondsen. De acht zwarte, marmeren zuilen in het eerste deel van de kapel en die aan weerszijden van het altaar dateren uit deze her­bouw­periode. Daarna werd de kapel vanaf 1676 ver­groot door Fra Giu­sep­pe Paglia en kwam pas aan het einde van die eeuw gereed.
In 1725 gaf paus Benedictus XIII op­dracht tot een totale herbouw van de kapel onder leiding van Filip­po Raguzzini.

– Carlo Roncalli: Pla­fond­fres­co’s:

– Deugden (geloof en hoop), met engelen en putti (in het voor­­ste deel van de kapel)

– De glorie van de Hei­lige Geest (in het achterste deel van de kapel)

– Paolo de Matteis: Ma­don­na die de icoon aan­biedt met Sint Domi­ni­cus tus­sen Sint Caterina en Maria Magdalena

Dit altaarstuk werd tussen 1723/’26 uit­ge­voerd.

– Anoniem: Beelden

In de nissen staan vier beelden uit de 18e eeuw, gemaakt door onbekende mees­ter(s).

– Francesco Grassia of Francesco Siciliano: Madonna met Kind met Johan­nes de Doper en Johannes de Evangelist als kind

Dit prachtige compacte beeldhouwwerk van zeer hoge kwaliteit uit 1670 bevindt zich tegen de linkse kapelwand. De sokkel met voor­stellingen van de Geboorte van Christus dateert van latere tijd.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans li, Cap de San Domenico, Madonna met kind
Cappella di San Domenico, Madonna met Kind en Johannes de Evangelist en De Doper
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans li, Cap di San Domenico, Mon Benedictus XIII
Cappella di San Domenico, Marchionni en Bracci, Monument van paus Benedictus XIII

– Carlo Marchionni (ontwerp) en Pietro Bracci (uitvoering): Graf­monu­ment van paus Benedictus XIII

De paus regeerde van 1724/’30. Het weelderig uitgevoerde barokmonument voor de tot de orde der Dominicanen behorende Orsini-paus Benedictus XIII werd in 1734/’39 uitgevoerd.
Het beeld van de paus is van de hand van Pietro Bracci. Naast de paus zijn de figu­ren van la Umiltà (nederigheid, links) door Bartolomeo Pincelotti en van la Reli­gione (rechts) door Pietro Bracci gemaakt. Het bas-reliëf aan de voorkant van de sarcofaag is van Carlo Marchionni, voorstellende ‘De Romeinse Raad voor­gezeten door paus Benedictus XIII’.

– Anoniem: Balustrade

De balustrade in een mengsel van poli­chro­me marmersoorten is de aandacht waard.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans li, Orgeltribune
Transept links, Orgeltribune

Linkse transept, voorzij­de

– Cantorium

Boven in het linkse transept, tussen de Cap­pella Frangipane en de Vestibolo, is een rijke orgeltribune geplaatst. Het da­teert uit 1612/’13 en is gemaakt in op­dracht van kardinaal Scipione Borghese. In 1628 is het door Paolo Maruscelli ver­nieuwd om meer symmetrie te krij­gen met de koortribune in het rechtse tran­sept.

Altare di San Giacinto (linkse transept, links naast de Cappella di San Domenico)

Dit altaar van Sint Hyacintus werd in 1580 besteld door Andrea Cesi en was aan­vankelijk gewijd aan de Madonna del Rosario.

– Padovanino: Verschijning van Maria aan Sint Hyacin­tus

Dit schilderij uit 1598 hangt op de plaats waar vroeger de Madonna del Rosario hing.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans li, altare di San Giacinto en graf Bregno, 2011
Transept links, Altare di San Giacinto
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, trans li, achterwand, Mon Andrea Bregno
Transept links, Capponi, Monument van Andrea Bregno

Hoek linkse transept / linkse zijschip

– Luigi Capponi (toegeschreven aan): Grafmonument van An­drea Bregno

Dit marmeren monument dateert uit circa 1506.
Andrea Bregno leefde van 1418/21 tot 1503/6 en was een van de be­roemd­ste en betere Florentijnse beeldhouwers uit de renaissance.
De passer en andere werk­tuigen op de grafsteen refereren aan zijn beroep.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 6e k li, Cap Pio V, overzicht,
Cappella di San Pio V

Cappella di San Pio V (zesde kapel links)

De bouw van deze kapel begon pas na 1560. De kapel was aanvankelijk gewijd aan Sint Hiëronymus en stond eerst onder bescherming van de familie Por­zio en later van die van Braschi en Milli­ni. Omstreeks 1710 is de kapel geheel gewijzigd en werd gewijd aan de Domi­nicaner paus Pius V, die in 1672 hei­lig was verklaard.

– Michelangelo Cerruti: Enge­len met de pauselijke in­sig­nes en de Heilige Geest

Dit plafondfresco is van 1710/’26.

– Andrea Procaccini: Sint Pius V heft het kruis over de ver­slagen Turken

Dit olieverf schilderij werd tussen 1710/’20 gemaakt en heeft een plaats gekre­gen op het altaar.

– Lazzaro Baldi: Engel toont Pius V de Slag bij Lepanto

Dit schilderij hangt tegen de rechtse kapel­wand en is iets ouder dan de voor­gaan­de wer­ken, namelijk uit 1672, dus pre­cies 100 jaar nà de Slag bij Lepanto.

– Lazzaro Baldi: Maria Tenhemelopneming

Het is niet bekend wanneer dit schilderij werd gemaakt, in elk geval tussen 1672/’99. Het hangt tegen de linkse muur.

– Anoniem: Bisschopsstoel

De originele bidstoel van Pius V staat tegen de linkse kapelwand.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 6e k li, Cap di San Pio V
Cappella di San Pio V, Procaccini, ‘Pius V heft het kruis over de verslagen Turken’ met daaronder het graf van paus Pius V

Rechts aan de buitenzijde van de Cappella di San Pio V

– Anoniem: Grafmonument van Augusta Piccolomini

Het monument, dat tegen de pilaar is geplaatst, is van omstreeks 1865.

Cappella Lante della Rovere

Cappella Lante della Rovere (vijfde kapel links)

Deze kapel werd gebouwd door de Con­fraternita dell’Annunziata (Broe­derschap van Maria Hemel­vaart) ter ere van de apos­tel Jaco­bus de Meerdere en gefinancierd uit de nalatenschap van Lucrezia Sal­viati († 1561).
De kapel kwam in de 19e eeuw onder patronage van de familie Lan­te della Rovere. Zij lieten de kapel totaal verbouwen in een vrij leven­loze neoklassieke stijl. Alleen de grove structuur van het al­taar en het altaarstuk van de pa­troon­heilige zijn de enig over­ge­ble­ven delen van de oude kapel.

– Marcello Venusti: San Giacomo Maggiore (Sint Jacobus de Meer­de­re)

Dit olieverf schilderij uit circa 1570/’80 staat op het altaar.

– Pietro Tenerani: Grafmo­nu­ment van Maria Colonna-Lante

Een werk uit 1840. Het staat tegen de rechtse wand.

– Pietro Tenerani: Grafmo­nu­ment van Carlotta, Livia en Giulia Lante della Rove­re

Dit monument staat tegen de linkse wand en werd circa 1870 gemaakt.

Cappella Lante della Roverve, Venusti, Jacobus de Meerdere

Tussen vijfde en zesde kapel links

– Romeinse School: Graf­mo­nument van Otta­viano Ubaldini della Gherardesca

De overledene was com­man­dant van de lijfwacht van paus Urbanus VIII. De putti die een bloem­slin­ger vasthouden is een van de eer­ste werken van Giuliano Finelli, een leer­ling van Ber­ni­ni. Het mo­nu­ment is na de dood van Ubaldini (1644) ver­anderd door toevoeging van een moza­ïek­figuur van de hand van Gio­van Battista Calandra die zich moge­lijk ba­seer­de op een model van Simon Vouët.

– Anoniem: Graf­monument van de ge­broe­ders Zacchei

Het dateert van 1865.

– Anoniem: Graf­monument Gero­lamo Gabrielli da Gubbio

Deze rechtsgeleerde stierf in 1587.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, tussen 5e en 6e k li, graf Ubaldini della Gherardesca
Monument van Ubaldini della Gherardesca
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 5e pilaar li, Bernini, graf van Raggi
Bernini, Monument van Maria Raggi

Vijfde pilaar links

– Gian Lorenzo Ber­nini: Graf­mo­nu­ment van Maria Raggi

Het kleurrijke grafmo­nu­ment van polichroom mar­mer uit 1643, met een wap­pe­rend zwart-met-geel tapijt, werd opgericht ter ere van de Zeer Eerbied­waar­dige Domi­nicaner Zuster Maria Raggi. Het is met zijn draperie vol bewe­ging en exta­ti­sche uitdruk­king een staaltje van Bernini’s meesterschap.
Maria Raggi was een in 1600 overleden non die als hei­lige werd beschouwd. Haar achterneef Lorenzo Raggi ijverde voor haar zaligverklaring en dit monu­ment, met engeltjes die haar por­tret hemel­waarts voeren, moest daaraan bij­dra­gen. De zalig­ver­klaring bleef ech­ter uit en Maria is nog altijd onder­weg.

Tussen vierde en vijfde kapel links

– Anoniem: Grafmonument van Gerolamo Melchiorri

Het staat tegen een pilaar en dateert van circa 1585.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, tussen 4e en 5e k li, graf Melchiorri, 2011
Grafmonument, Melchiorri
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 4e k li, Cap Giustiniani, Overzicht
Cappella Giustiniani

Cappella Giustiniani (vierde kapel links)

De kapel werd in de jaren direct na 1570 gebouwd door kardinaal Vin­cen­zo Giustiniani, de overste-generaal van de Dominica­ner Orde, en opge­dra­gen aan San Vin­cenzo Ferreri. De kapel staat nu nog onder de bescher­ming van de prin­sen van Giustiani.

– Bernardo Castello: San Vincenzo Ferreri bij het concilie van Konstanz

Dit altaarstuk werd in circa 1584 gemaakt. Het stuk laat zien hoe Sint Vincent de paus en de keizer de les leest.

– School van Duccio di Bonin­segna: Madon­na met Kind

Dit kleine schilderwerk dat ooit onderdeel was ven een groter fresco, hangt rechts naast het altaar.

– Romeinse School: Grafmonu­ment van Giu­sep­pe Giustiniani

Dit werk van poli­chroom marmer uit 1600 staat tegen de recht­se muur.

– Romeinse School: Graf­mo­nu­ment van kar­di­naal Vincenzo Gius­tiniani

Dit werk uit circa 1582 staat tegen de link­se wand en is even­eens uit polichroom marmer gemaakt.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 4e pilaar li, preekstoel
Preekstoel

Vierde pilaar links

‒ Anoniem: Preek­stoel

Tussen de derde en de vier­de kapel links

– Gian Lorenzo Ber­nini: Graf­mo­nu­ment van Giovanni Vige­va­no

Hoewel Vigevano pas in 1630 stierf maakt Ber­nini dit marmeren monu­ment al in 1618, dus bij leven van de opdrachtgever. Het por­tret van de overle­de­ne is een van de vroeg­ste voor­beelden van Bernini die geïn­spireerd is op de klas­sie­ke beeld­houw­kunst: hij grijpt hier terug op de iconografie van klassieke por­tretten op klassiek sarcofagen.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, tussen 3e en 4e k li, Bernini, graf Vigevano
Bernini, Monument van Vigevano
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 3e k li, Cap Grazioli Lante della Rovere, overzicht, HDR, 2011
Cappella Grazioli Lante della Rovere

Cappella Grazioli Lante della Rove­re (derde kapel links)

Deze kapel stond oorspronkelijk onder de bescher­ming van de familie Maffei uit Vero­na. De kapel werd in 1570 ingericht door kardinaal Mar­co Antonio Maffei en gewijd aan Sint Sebastiaan.
In 1596 werd de kapel gewijd aan de Santissimo Salvatore (de Aller­hei­ligste Redder), naar de gelijknami­ge broederschap, die was gesticht door de Dominicaner broeder Vincen­zo da Pales­trina.
In de 19e eeuw werd de kapel gegund aan de familie Grazioli Lante della Rove­re.

– Romeinse School: Aan­bid­ding door de herders

Dit olieverfschilderij uit circa 1590/1610 hangt tegen de lunet van de ach­terwand.

– Romeinse School: Sint Filip­po Neri

Het beeld uit 1727 is gemaakt uit marmer.

– School van Perugino: Jezus Christus als Salvator

Dit kleine altaarstuk dateert uit circa 1490/1510 en is ge­maakt van met tem­pera be­schil­derd hout.

– Michele Nicola Marini da Fiesole (toegeschre­ven aan): Sint Sebas­ti­aan

Dit marmeren beeld rechts van het altaar dateert uit eind 15e eeuw. Sommigen zien Tino da Camaino als schepper van dit werk.

– Ambrosio Buonvicino: Johan­nes de Doper

Het marmeren beeld staat links van het altaar en werd ver­vaar­digd in 1603.

– Luigi Capponi of An­drea Bregno of Mino da Fiesole: Graf­monument van kar­di­naal Agostino Maffei

Dit marmeren werk staat tegen de recht­se muur van de kapel en is van hoge artis­tieke waarde. Het is af­wis­se­lend aan een of meer­dere van deze drie arties­ten toe­ge­schre­ven. Het da­teert van 1486/’96.

– Luigi Capponi (toe­ge­schre­ven aan): Graf­mo­nu­ment van Bene­det­to Maffei

Ook bij dit monument, dat tegen de link­se kapelwand staat, is de maker niet zeker. Het marmeren monument is van 1483/´94.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 3e k li, Cap Grazioli Lante della Rovere, Buoncicino, Johannes de Doper
Cappella Grazioli Lante della Rovere, Buonvicino, Johannes de Doper
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 3e k li, Cap Grazioli Lante della Rovere, Mon Agostino Maffei
Cappella Grazioli Lante della Rovere, Capponi, Monument van Agostino Maffei
Da Cortona, Monument van de De’Amicis
Da Cortona, Monument van de De’Amicis

Derde pilaar links

– Pietro da Cortona: Dub­bel­graf van Fabio en Ippolito De’ Ami­cis

Dit staaltje van barokkunst is gemaakt van poli­chroom marmer uit 1651.

Tussen tweede en derde kapel links

– Anoniem: Grafmonument van Andrea Pigginanio

Dit graf bevindt zich tegen de pilaster aan de buitenzijde van de kapel. Het monumen­tje dateert van 1661.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, tussen 2e en 3e k li, graf Pigginanio
Monument voor Pigginanio
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 2e k li, Cap Naro, overzicht
Cappella Naro

Cappella di San Giovanni Battista of Cappella Naro (tweede kapel links)

Deze kapel staat onder bescherming van de mar­kiezen van Naro-Patrizi.

– Francesco Nappi: Al­taar­stuk

– Francesco Nappi: Ge­welf­fres­co’s

Deze zijn tegen de kleine koepel van deze kapel aange­bracht.

– Gian Lorenzo Bernini: Graf­monument van kar­di­naal Gregorio Naro

Dit is het eerste graf in de kapel. Ber­nini maakte dit monument in 1634.

– Diversen: Grafmonumenten van familieleden van Naro-Patri­zi.

Deze grafmonumenten zijn tegen de kapel­wan­den aangebracht; in de juiste volgorde na het graf van kardinaal Gregorio Naro:
– Fabrizio, markies van Mom­peo (1697)
– Bernardino (1671)
– Orazio (1575)
– Maria Cenci–Naro (1573)
– Prudenza Naro–Capizucchi (1786)
– Silvia de Cava­lieri (1707)
– Lucrezia Machiavelli (1687)
– Giovanni Battista, ridder van de Orde van Jeruzalem (1644)
– Fabrizio (1623)

Cappella Naro, Bernini, Monument van Gregorio Naro
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 1e pilaar li, graf Fabretti,
Rusconi, Monument voor Fabretti

Eerste pilaar links

– Camillo Rusconi: Grafmonu­ment van Raffa­el­lo Fabretti

Dit monument van polichroom marmer is van 1700.

Monument van Magalotti

Tussen eerste en tweede kapel links

– Anoniem: Grafmonument van Cesa­re Maga­lot­ti
Deze ridder van de Or­de van Jeruzalem stierf in 1602.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 1e k li, Cap di Sacro Cuore, overzicht
Cappella del Sacro Cuore

Cappella del Sacro Cuore of Cappella della Mad­da­lena​  (eerste kapel links)

Deze kapel werd in 1548 gewijd aan La Virgine Assun­ta (Maria Tenhemelopne­ming) door de hertog van Vis­conti di Modro­ne uit Milaan.
Later werd zij door Vin­cen­zo Macca­rani her­wijd in la Resur­re­zione (Weder­opstan­ding). Weer later werd zij gewijd aan Maria Magdalena en tot slot in de huidige tijd aan het Heilig Hart.

‒ Corrado Mezzana: Christus tussen Santa Caterina di Sie­na en Santa Maria Alacoque

Een modern werk uit 1922.

– Romeinse School: Grafmonument van Vincenzo Macca­ra­ni

Dit marmeren graf tegen de rechtse muur dateert van 1557/’77.

– Jacopo Sansovino: Buste van Gerolamo Buttigella

Dit marmeren monument uit 1515 staat tegen de linkse wand.

– Marcello Venusti: Maria Magdalena

(Dit werk stond op het altaar en is nu mogelijk in een van de andere kapellen onderge­bracht.)

Links naast de Cappella del Sacro Cuore

– Mino da Fiesole: Grafmonument van Fran­cesco Tornabuoni

Het onderste monument is de fraai bewerkte tom­be van de in 1480 jong gestorven Floren­tijn­se edelman Francesco Tornabuoni is een van de betere werken van deze renaissance­kun­ste­naar.
Het monument stond tot aan de ontmanteling in de Cappella Tornabuoni, thans Cappella Naro.

– Andrea Bregno en Giovanni Dalmata: Graf­monument van kardi­naal Giacomo Tebal­di

Dit marmeren monument bevindt zich daarbo­ven en dateert van 1465.

– Anoniem: Grafmonument van kardinaal For­nari

Dit graf werd volgens het opschrift in 1855 door zijn broer opgericht.

– Anoniem: Grafmonument van Cherubino Buonanni

Overleden in 1545.

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, schip li bij achtergevel, Mon Francesco Tornabuoni e Giacomo Tebaldi, 2009
Da Fiesole, Monument van Tornabuoni (onder) en

Bregno en Dalmata, Monument van Tebaldi (boven)

Nog niet beschreven kapellen door Ton:

Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, Onbekende kapel, (internet)
Onbekende kapel *
Roma, Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, onbekende kapel (internet)
Onbekende kapel *

* Bron afbeelding: Internet (auteur niet kunnen achterhalen)