Chiesa di Sant'Ignazio

( Pigna IX )

( deel 2/2 )

Cappella Ludovisi, Medaillon van kardinaal Ludovisi
Cappella Ludovisi, Medaillon van kardinaal Ludovisi

Cappella Ludovisi (rechtse koorkapel)

Deze kapel dient als mausoleum voor een aantal leden van de meest puissant rijke Romeinse familie der Ludovisi. Deze familie betaalde de bouw van deze kerk.

– Pierre Legros: Dubbelgraf van paus Gregorius XV en kardinaal Ludovico Ludovisi

Het is een schitterend praalgraf van kostbaar polichroom marmer geworden voor deze Ludovisi-paus (1621/’23), die Ignatius van Loyola in 1622 heilig had verklaard. De paus geeft zijn zegen en is gezeten onder een baldakijn met een weelderige draperie. Daarboven bevinden zich engelen met trompetten, allegorie van de roem, en beneden aan beide zijden van de urn de figuren van la Religione (religie, links) en la Munificenza (mildheid, rechts), die de deugden van de verscheiden paus voorstellen.
Daaronder bevindt zich het graf van zijn neef, kardinaal Ludovico Ludovisi, die vooral de kosten van de bouw van deze kerk droeg. Een ovaal medaillon laat zijn portret zien.
Legros tekende niet alleen voor het ontwerp, maar voerde het werk ook grotendeels zelf uit in 1709/’17, dus 80 jaar na de dood van de paus.

– Pierre-Étienne Monnot: Beelden

De beide beelden van de gevleugelde vrouwenfiguren boven zijn van de hand van Pierre Monnot.

– Camillo Rusconi: Beelden

De vier stuccobeelden in de nissen aan de zijkant stellen de vier kardinale deugden voor. De beelden zijn ouder dan het grafmonument en dateren van 1686.

Roma, Chiesa di Sant’Ignazio, Cappella Ludovisi, Cappella Ludovisi, Legros en Monnot, Monument van paus Gregorius XV en van kardinaal Ludovisi
Cappella Ludoviso, Legros, Monument van paus Gregorius XV
Cappella Ludovisi, Legros en Monnot, Monument van paus Gregorius XV en van kardinaal Ludovisi
Cappella Ludovisi, Legros en Monnot, Monument van paus Gregorius XV en van kardinaal Ludovisi
Roma, Chiesa di Sant'Ignazio, koorkapel re, Cap Ludovisi, Legros en Monnot, Beeld op graf Gregorius XV, 2009
Cappella Ludovisi, Legros, paus Gregorius XV
Cappella Ludovisi, Rusconi, Een van de vier nisbeelden
Cappella Ludovisi, Rusconi, Een van de vier nisbeelden
Cappella Ludovisi, Legros, Monument van Gregorius XV, Geloof (links)
Cappella Ludovisi, Legros, Monument van Gregorius XV, Mildheid (rechts)
Cappella Ludovisi, Legros, Monument van Gregorius XV, Mildheid (rechts)
Chiesa di Sant’Ignazio, Pozzo, apsis
Chiesa di Sant’Ignazio, Pozzo, apsis

Apsis

De apsis werd ontworpen door Andrea Pozzo en in twee fasen uitgevoerd: tussen 1685/’88 en 1698/1701. Paolo Orazio Grassi had een beeldengroep op het altaar gepland, maar de jezuïeten gaven vervolgens aan Guido Reni de opdracht voor een altaarstuk dat nooit is uitgevoerd.
Pozzo ontwierp ten slotte een decoratieve structuur met drie fresco’s met daarop episoden uit het leven van Sint Ignatius.
De fresco’s werden gevat in lijsten met daarnaast vergulde stucco pilasters en kolommen.

Pozzo, apsis en altaar
Pozzo, apsis en altaar

– Andrea Pozzo: Scènes uit het leven van sint Ignatius

De drie schilderingen dateren uit de periode 1685/’88 en verheerlijken het leven en de wonderen van de heilige Ignatius, met onder meer:

– Sint Ignatius zendt Sint Franciscus Xaverius naar India (linkse paneel)

Dit werk uit begin 18e eeuw laat het nogal agressieve missiewerk van de Jezuïeten in het buitenland zien.

– Visioen van Sint Ignatius bij de kapel van La Storta (middelste paneel boven het hoogaltaar)

Dit paneel uit 1685/’88 herinnert aan de plaats waar Ignatius zijn Goddelijke roeping kreeg.

– Sint Ignatius ontvangt Francesco Borgia in de jezuïetenorde (rechtse paneel)

Deze scène uit het begin van de 18e eeuw laat de werving zien van deze Spaanse edelman die later de generaal-overste van de jezuïetenorde zou worden.

Apsis, Andrea Pozzo, Ignatius zendt Franciscus Xaverius naar India
Apsis, Andrea Pozzo, Visioen bij de kapel van La Storta
Apsis, Andrea Pozzo, Ignatius ontvangt Francesco Borgia in de Jezuïetenorde
Roma, Chiesa di Sant’Ignazio, Apsis, Pozzo, Ignatius geneest de verderfelijke
Apsis, Pozzo, Ignatius geneest de verderfelijke

– Andrea Pozzo: Sint Ignatius geneest de verderfelijke

Dit schitterende werk uit 1685/’88 is in de apsisschelp aangebracht.

– Andrea Pozzo: Bekering van Sint Ignatius bij de muren van Pamplona

Deze scène tegen de apsisboog, eveneens uit 1685/’88, herinnert aan de verwondingen aan zijn been die Ignatius bij het beleg van Pamplona opliep en die zouden leiden tot de dramatische wending in zijn leven.

– Pontificia Fabbrica d’Organi Tamburini: Orgels

De beide orgels links en recht in de apsis zijn uit het begin van de 20e eeuw.

Roma, Chiesa di Sant'Ignazio, Apsis, orgel li, 2011
Apsis, Orgel
Roma, Chiesa di Sant'Ignazio, Apsis, Absisschelp en -boog, 2009
Apsis, Pozzo, apsisschelp en ‑boog
Apsis, Pozzo, Bekering bij Pamplona

Vestibolo (linkse koorkapel)

Hier bevindt zich een vijftal sculpturen: een beeld van Ignatius en in de hoeknissen de personificatie van de drie theologische deugden en van de religie, allen uit de 18e eeuw. Zij hebben allen hun traditionele attributen.

– Camillo Rusconi: Sant’ Ignazio

Dit kolossale gipsbeeld stond model voor zijn marmeren pendant in de basiliek van Sint Pieter. Dit werk uit 1728 vormt een hoogtepunt in de beeldhouwkunst van de barok. Zowel dit gipsmodel als het marmeren beeld in de Sint Pieter werden pas na zijn dood uitgevoerd door Giuseppe Rusconi.

– Simone Giorgio: La fede (geloof, linksachter)

Met de kelk; normaliter echter met het kruis.

– Jacopo Antonio Lavaggi: La speranza (hoop, rechtsachter)

Met het anker.

– Francesco Nuvoloni: La carità (barmhartigheid, naastenliefde, rechtsvoor)

Met het kind dat hem om de nek vasthoudt.

– Francesco Rainaldi: La religione (religie, linksvoor)

Met boek en sleutels.

Vestibolo, Rusconi, Sant’Ignazio
Roma, Chiesa di Sant'Ignazio, Sacristie, Rust op de vlucht naar Egypte (internet)
Sagrestia, De Lattre, rust tijdens de vlucht naar Egypte *

Sagrestia (sacristie)

De sacristie bevindt zich achter de linkse koorkapel.
In de sacristie zijn fresco’s en schilderijen te bewonderen van onder meer Pierre de Lattre.
Roma, Chiesa di Sant'Ignazio, Sacristie, Sacrarium (internet)
Sagresta, Sacrarium *
Sagrestia, Beeld van Ignatius
Roma, Chiesa di Sant'Ignazio, trans li, Cap dell'Annunziata, Overzicht, 2009
Roma, Chiesa di Sant’Ignazio, Cappella dell’Annunziata

Cappella dell’ Annunziata (linkse transept)

– Francesco Cerroti: Altaar van Johannes Berchmans

Zo vlot als de heiligverklaring van Aloysius Gonzaga in zijn werk ging, zo moeizaam verliep het proces van eveneens jong gestorven Jan Berchmans (1599–1622), afkomstig uit het Belgische Diest. Door de opheffing van de jezuïetenorde kwam het zelfs lange tijd tot stilstand. Pas 267 jaar na zijn dood bereikte hij de heiligenstatus. Toen was de geestdrift intussen verflauwd.
Zijn altaar, grotendeels een kopie van het grootse werk in het rechtse transept aan de overzijde, lijkt dat uit te drukken. Het dateert van 1749, dus 50 jaar jonger dan zijn tegenhanger aan de overzijde. De opdracht ging naar Cerroti nadat eerst een ontwerp van Luigi Vanvitelli was afgekeurd.

– Virginio Vespignani: Grafmonument van Johannes Berchmans

In de zeer kostbare urn van lapis lazuli, versierd met verguld brons, die zich onder het altaar bevindt, rust het lichaam van de heilige. Hij is van hetzelfde type en met dezelfde soort versiering als die van San Luigi Gonzaga. Hij werd vervaardigd door F. Viti en V. Bruno en dateert pas van 1873.

‒ Filippo della Valle: Annunciatie

Dit witmarmeren bas-reliëf uit 1750 op het altaar was al lang aanwezig en werd na de heiligverklaring van Berchmans niet door iets passender vervangen.

– Pietro Bracci: La Carità (barmhartigheid)

Dit gipsen beeld uit 1749 staat op het timpaan van het altaar.

‒ Pietro Bracci: L’umiltà (nederigheid)

Dit is de pendant van de vorige en staat eveneens op het timpaan.

– Pietro Bracci: Engelen

De engelen op de balustrade lijken kopieën van die in het rechtse transept. Deze werden in 1749 gemaakt.

– Andrea Pozzo en Ludovico Mazzanti: Maria Hemelvaart

Deze voorstelling bevindt zicht in het centrale deel van de gewelfboog.

– Ludovico Mazzanti: geboorte van Christus

Afgebeeld op het linkse deel van het gewelf.

– Ludovico Mazzanti: aanbieding van de Madonna in de tempel

In het rechtse deel van het gewelf.

– Ludovico Mazzanti: de profeet David en Jeremiah

Te zien in een van de lunetten.

‒ Ludovico Mazzanti: David

De pendant van de vorige.

– Biechtstoel

In deze kerk ligt padre Felice Maria Cappello (1879–1962) begraven, bijgenaamd ‘il confessore di Roma’ (de biechtvader van Rome). Hij was jezuïet en docent aan de Pontificia Università Gregoriana. Het proces voor zijn heiligverklaring is in gang gezet.
In de linkse transept staat tegen een koepelpilaar zijn oude biechtstoel opgesteld met daarin een aantal bijzondere memorabilia.

Roma, Chiesa di Sant’Ignazio, Cappella dell’Annunziata, Cerroti, altaar van Jan Berchmans
Cerroti, altaar van Jan Berchmans
Cappella dell’Annunziata, Vespignani, Urn van Berchmans
Cappella dell’Annunziata, Vespignani, Urn van Berchmans
Cappella dell’Annunziata, Vespignani, Urn van Berchmans
Cappella dell’Annunziata, Vespignani, Urn van Berchmans *
Roma, Chiesa di Sant’Ignazio, Cappella dell’Annuziata, Della Valle: annunciatie
Cappella dell’Annuziata, Della Valle: annunciatie
Roma, Chiesa di Sant’Ignazio, Cappella dell’Annunziata, Gewelf, Cappella dell’Annuziata, Pozzo en Mazzanti, Maria Hemelvaart
Gewelf, Cappella dell’Annuziata, Pozzo en Mazzanti, Maria Hemelvaart *
Roma, Chiesa di Sant’Ignazio, Cappella dell’Annunziata, Altaar, Tabernakel (internet)
Cappella dell’Annunziata, Altaar, Tabernakel *
Roma, Chiesa di Sant’Ignazio, Cappella dell Annunziata, Bracci, la Carità en l’Umiltà
Bracci, la Carità en l’Umiltà
Roma, Chiesa di Sant’Ignazio, Cappella dell Annunziata, Bracci, la Carità en l’Umiltà
Cappella dell Annunziata, Bracci, la Carità en l’Umiltà
Roma, Chiesa di Sant'Ignazio, 3e k li, Cap Crocifisso, overzicht, 2011
Cappella del Crocifisso, overzicht

Cappella del Crocifisso (kapel van het kruisbeeld) (derde kapel links)

Deze kapel is gewijd aan het kruis en aan het Heilig Hart van Jezus.
Het 17e eeuwse kruisbeeld van verguld hout staat boven een kostbaar altaar. Het wordt omgeven door relikwieën met ornamenten ontleend aan plantenmotieven.

Cappella del Crocifisso, Altaaropstand
Cappella del Crocifisso, Altaaropstand
Cappella del Crocifisso, altaar, detail (internet)
Cappella del Crocifisso, altaar, detail *
Cappella del Crocifisso, lunet rechts
Cappella del Crocifisso, Capranesi en De Angelis, Koepelfresco
Cappella del Crocifisso, Capranesi en De Angelis, Koepelfresco
Cappella del Crocifisso, lunet links
Cappella del Crocifisso, lunet links

– Giovanni Capranesi en Domenico de Angelis: Visioenen van de zalige Margherite Alacoque

Aan de rechtse zijde tegen de lunette (1893).

– Giovanni Capranesi en Domenico de Angelis: Engelen met de lijdenswerktuigen

Tegen het koepelgewelf (1893).

– Giovanni Capranesi en Domenico de Angelis: Visioenen van Niccolò Celestino

Tegen de linkse lunette (1893).

– Giovanni Capranesi en Domenico de Angelis: De vier evangelisten

Tegen de pendentieven (1893).

Cappella dell’Immacolata
Cappella dell’Immacolata
Cappella dell Immacolata, De Lattre, Francesco Saverio en Francesco Borgia
Cappella dell Immacolata, De Lattre, Francesco Saverio en Francesco Borgia

Cappella dell’Immacolata of Cappella di San Francesco Borgia (kapel van de Onbevlekte Ontvangenis) (tweede kapel links)

– Pierre de Lattre (Pietro Latri): Santissimi Francesco Saverio e Francesco Borgia

Dit werk lijkt sterk op dat uit de derde kapel rechts.
Het werd waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van het jubeljaar 1650.

Cappella di San Gregorio, Altaar
Cappella di San Gregorio, Altaar
Roma, Chiesa di Sant'Ignazio, 1e k li, Cap di San Gregorio, overzicht (internet)
Cappella di San Gregorio *

Cappella di San Gregorio (eerste kapel links)

Het schilderwerk is voor grotendeels uitgevoerd door de jezuïet Pierre de Lattre.
In deze kapel worden verder memorabilia bewaard die herinneren aan de pausen Gregorius XIII, die het Collegium Romanum stichtte, en Gregorius XV, die de kerk van Sant’Ignazio oprichtte.

– Pierre de Lattre (Pietro Latri): paus Gregorius I de Grote en de heilige bisschop Gregorio Nazianzeno

Dit altaarstuk werd gemaakt ter ere van de beide Gregorius-pausen waaraan deze kerk zoveel te danken heeft.

‒ Anoniem: kandelaars

Links en rechts van het altaar staan twee monumentale barokke kandelaars uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Annex

Aansluitend aan de kerk bevindt zich nog een aantal bezienswaardigheden.
(deze gaan alleen op 21 juni open voor het publiek. Op de overige dagen kan men toegang vragen in de sacristie, voorbij het altaar in het linkse transept; toestemming wordt in het algemeen geweigerd, alleen als een hulpkoster in de buurt is en bereid om te begeleiden maakt men een kans).

Cappella Prima Primaria

Deze kapel is geheel voorzien van fresco’s van Borgognone.

Studentenkamers

Verscholen in het vroegere opleidingshuis bevinden zich de kamers van Aloysius Gonzaga en Johannes Berchmans, die door middel van reliekschrijnen, altaartjes, brokaat en kandelabers zijn opgesierd tot religieuze bonbonnières.

Het waren zeven vertrekken, waarvan er vier verbonden zijn aan San Luigi. Het gaat om een kapelletje, een sacristie met een kruisbeeld, een kapel (ingewijd in 1714) en gewijd aan San Luigi.

Verder nog een recreatiezaal die vlakbij de studentenkamers ligt. Op de muren hiervan bevinden zich schilderijen op doek die als behang rechtstreeks op de muren zijn aangebracht en wandschilderingen. Verder zijn er relikwieën uit de catacomben te zien, evenals brieven en andere geschriften van de beide heiligen en kledingstukken die zij gedragen hebben.

* Bron afbeelding: Internet (auteur niet kunnen achterhalen)