Oratorio di San Francesco Saverio

( Pigna )

Oratorio del Caravita

Adres:

Via del Caravita 7 (rione Pigna).

Coördinaten:

41º 53’ 57,49” N en 12º 28’ 50,73” O.

Openingstijden:

De kapel is vrijwel altijd gesloten; op verzoek kan toegang worden verkregen bij de secretaris van de Chiesa di Sant’Ignazio op dinsdag tot en met vrijdag van 10.30 uur tot 13.00 uur;

NB
Na de mis (zondags 11.00 uur) is er soms een mogelijkheid tot een korte bezichtiging.

Roma, Oratorio de San Francesco Saverio, Gevel *
Oratorio de San Francesco Saverio, Gevel *

ALGEMEEN

Het Oratorio di San Francesco Saverio, zoals deze kapel officieel heet, staat langs de Via della Caravita, de verbinding tus­sen enerzijds de Piazza en kerk van Sant’Ignazio en anderzijds de Via del Corso.

De kapel wordt thans in het algemeen aangeduid als het Oratorio del Caravita, naar haar architect (Garavita) en die ook zijn naam gaf aan de voorliggende straat. Andere aanduidingen zijn: San Francesco del Caravita en Santissima Comunione Gene­rale, genoemd naar de Congregazione Gesuitica delle Santissimi Comunioni Generali, een sterk meditatief ingestelde orde voor wie deze kapel eigenlijk bedoeld was.

Het religieuze hoogtepunt van de kerk wordt gevormd door het 40-uursgebed (gedurende drie dagen en nachten vooraf­gaand aan de vastentijd). Hoewel het oratorium nooit bedoeld is geweest als kerk te fungeren wordt heden ten dage op zondag de mis gelezen (en wel in het Engels, 11.00 uur). Verder worden hier regelmatig concerten georganiseerd.

GESCHIEDENIS

Op deze plek stond oorspronkelijk het antieke kerkje van San Nicola de Forbitoribus dat omstreeks 1192 was ingebouwd in een van de bogen van de Acqua Virgine, een groot, door de Romeinen aangelegd aquaduct. Dit kerkje diende toentertijd voor­namelijk als begraafplaats voor de edelen en rijken uit de buurt. De term ’forbitoribus’ is afkomstig van de ’Confrater­ni­ta dei Forbiciai’, ofwel de makers en venters van scharen (forbici), messen en dergelijke snijwerktuigen die vroeger hier in de buurt hun werkplaatsen hadden.
Vanaf 1551 werd de kerk bediend door de orde van de Camaldolesi (kamaldulensers). Zij bouwden hier een klooster, gewijd aan Sant’Antonio, waarvan de kerk van San Nicola onderdeel ging vormen.
Om het naastgelegen Collegium Romanum verder uit te kunnen breiden ruilden de jezuïeten hun Palazzo di Alessandro Vitelleschi in voor dit kerkje. Zij braken kerk en klooster af.

Onder leiding van de jezuïetenmonnik Pietro Garavita werd tussen 1630 en 1633 het huidige, charmante kerkje gebouwd. De bouw van deze kapel werd voornamelijk gefinancierd uit de bijzon­de­re bijdragen van de kloosterlingen uit het hier nabij­gelegen Colle­gium Romanum die hier hun devotie deden en van edellieden uit de buurt. De nieuwe kerk was bedoeld om onderdak te geven aan de Con­gre­gazione Gesuitica della Santissimo Comu­nione Generale en werd aan­vankelijk gewijd aan Santa Maria Virgine della Pietà (Heilige Maagd Maria van barm­har­tig­heid, ofwel de Mater Pieta­tis, de barm­hartige moeder), het­geen nog te zien is aan de in­scrip­tie boven de toegangsdeur, en na­dien in 1670 aan de Trinità (drie-een­heid) en aan de Spaanse jezuïet San Fran­ces­co Saverio (in Neder­land: Sint Franciscus Xaverius, eigen­lijk: Fran­cisco de Yasu de Azpilcueta y Xavier), de apostel van India en Chi­na genaamd (1506–1552). Bij deze wisseling van de wijding werd de kapel in de jaren 1670/’77 gron­dig ver­bouwd door Giovanni Anto­nio de’Rossi.
In de tweede helft van de 19e eeuw is de kapel gerestaureerd.
In deze kapel gaf Mozart ooit als 14-jarige (1770) een aantal van zijn fameu­ze concerten.

EXTERIEUR 

De bakstenen gevel bestaat uit twee verdiepingen en past qua archi­tectuur bij het aangrenzende Collegium Romanum. Het onder­ste segment is door lisenen in drie delen verdeeld in het midden waarvan zich het ingangsportaal bevindt, dat wordt bekroond door een driehoekig timpaan en geflan­keerd door twee omlijste vensters. Op de latei tussen het onderste en boven­ste segment is de wijdingsinscriptie aan­ge­bracht: ’MATER PIETATIS ET FRANCISCO XAVERIO INDIARUM APOSTOLO MDCXXXIII’.
Op de bovenverdieping openen zich drie vensters met daarboven ovale openingen. Zij behoren tot het studentenhuis van het Casa della Comunità Gesuita. De dakrand wordt gevormd door een balustradeattiek, waarop een ijzeren kruis staat en vier tra­ver­tijnvazen staan.
De oude band met het Collegio Romano bestaat nog steeds, gesymboliseerd door een boog (aan de linkse gevel in de Via del Collegio Romano), die ook bekend staat als de Arco dei Gesuiti, een overdekte gang uit 1716 die het oratorium verbindt met het Palazzo del Collegio Romano.

Roma, Oratorio di San Francesco Saverio, Geveldetail
Oratorio di San Francesco Saverio, Geveldetail
Roma, Oratorio di San Francesco Xaverio, Overzicht
Oratorio di San Francesco Xaverio, Overzicht

INTERIEUR

Het geslaagde interieur van de kapel zonder al te veel opsmuk is een goed voorbeeld van de jezuïetenarchitec­tuur en bestaat hier uit een éénschepige binnenruimte, voor­afgegaan door een atrium en afgesloten door een half­cirkelvormige apsis, zoals dat bij een oratorium gebrui­kelijk was.

Portico

– Lazzaro Baldi: Scènes uit het leven van Sint Fran­cis­cus Xaverius

Het fresco tegen het gewelf van het atrium is van de hand van de 17e eeuwse schilder Lazzaro Baldi.

Schip

– Anoniem: Acquasantieri (wijwatervaten)

De twee wijwatervaten waarvan de krab met het bron­zen kruis in de schaarpoot symbo­lisch verwijst naar Sint Franciscus Xaverius.

– Lazzaro Baldi: Scènes uit het leven van Sint Franciscus Xaverius

Deze frescoreeks, die tegen het gewelf is geschilderd, vormt een voortzetting van die uit het atrium.

– Anoniem: Koorbanken

Van bijzondere schoonheid zijn de gebeeldhouwde, walnoten koorbanken langs de wan­den van het schip; zij dateren uit de 17e eeuw.

– Baldassare Peruzzi: Frescofragmenten

In de kapel zijn tegen de wanden nog meer frescofragmenten van schilder/architect Bal­das­sare Peruzzi te bewonderen; deze zijn eveneens afkomstig uit de afgebroken kerk van San Rocco a Ripetta (zie bij ’apsis’).

Roma, Oratorio di San Francesco Saverio, Wijwatervat *
Wijwatervat *

Apsis

– Sebastiano Conca: Drie-eenheid met Sint Fran­cis­cus Xave­rius

Dit 18e eeuwse werk hangt boven het altaar.

– Baldassare Peruzzi: Sacra Immagine della Mater Pietatis (hei­lige afbeelding van de moeder der barmhartigheid)
Dit fresco, dat slechts een klein onderdeel is van een verloren gegaan groter geheel, werd al in 1677 naar deze kapel over­gebracht; het werk werd bekroond met Capitolo Vaticano.
Dit frescofragment is oorspronkelijk afkomstig uit de kerk van San Rocco a Ripetta (of San Rocco all’Augusteo) die in 1677 is afgebroken; dit fragment is, tezamen met een aantal andere fragmenten, naar hier overgebracht.

– Gaetano Sottino: Discesa dello Spirito Santo (de nederdaling van de Hei­li­ge Geest)

Overig

– Anoniem: Reliekschrijn

Het oratorium huisvest nog een kleine, maar belangrijke ruimte: de Scacello di San Francesco Saverio, waar zich een 17e eeuwse, zilveren bustereliek­schrijn van de heilige bevindt.

* Bron afbeelding: Internet (auteur niet kunnen achterhalen)