Palazzo Altieri

( Pigna )

Palazzo Altieri

Adres:

Piazza del Gesù 49 / Via del Plebiscito (rione della Pigna).

Coördinaten:

41º 53’ 45,72” N en 12º 28’ 44,95” O.

Openingstijden:

In het algemeen niet geopend voor het publiek;
het paleis is geopend op zaterdag tussen 9.30 uur en 13.00 uur na voorafgaande, verplichte reservering.

Roma, Palazzo Altieri, Gevel, 2009
Palazzo Altieri, Gevel,

ALGEMEEN

Het paleis is in de 20e eeuw bij de Italianen vooral bekend door een ’beroemde’ bewoonster: gedurende meer dan twintig jaar woonde hier de actrice Anna Magnani (in de Via degli Astalli 19, in een appartement op de bovenste verdieping).

Het grootste deel van het paleis is nu enerzijds in gebruik door een drietal bankkantoren en anderzijds als appartementen­com­plex. Aan de achterzijde is een gedeelte zelfs tot pakhuis verworden. De Altieri wonen er nog wel, maar aan de achter­gevel in slechts een paar kamers.

Roma, Palazzo Altieri, Binnenplaats (internet)
Cortile (binnenplaats) *

GESCHIEDENIS

De prinsen van Altieri die tot dus­verre vrij anoniem leefden, wer­den in de 17e eeuw door de bekle­ding van enkele hoge ker­ke­lij­ke functies vrij plotseling erg belang­rijk in Rome, zodat een fami­liepaleis onontbeerlijk werd voor de vervulling van de nieu­we socia­le rol.

De bouw van het Palazzo Altieri is in twee afzonderlijke fasen ver­lo­pen.
In de eerste fase, van 1650 tot 1655, werd het gedeel­te aan de Piazza del Gesù gebouwd op de plek waar de familie Altieri al sinds het einde van de 14e eeuw enige hui­zen bezat, in opdracht van kardinaal Giovan Battista Altieri, die het ontwerp en de leiding van het project toe­ver­trouwde aan de architecten Gio­vanni Antonio De Rossi en Mattia De Rossi. 

Hij ontwierp en bouwde het mooiste deel van het paleis met schitterende, representatieve zalen.

Toen de familie Altieri dreigde uit te sterven, gaf de laatste telg, Emilio Altieri die paus zou worden onder de naam Cle­mens X, in 1669 toestemming aan Gaspare Paluzzi Albertoni, markies van Rasina en getrouwd met Laura Caterina Altieri, een nicht van de paus, verder de naam van het geslacht Altieri te dragen. 

Bij zijn verkiezing tot paus was Clemens al 80 jaar, maar hij leefde lang genoeg om het paleis uit de kerkelijke kassen te kunnen financieren.

Roma, Palazzo Altieri, Portaal, 2011
Voorgevel, portaal

Door deze nieuwe erfopvolging kon de bouw in 1670 de tweede bouwfase ingaan in opdracht van de nieuwe prins Gaspare Altieri. Omdat De Rossi intussen uit beeld was verdwenen, werd de enorme vleugel richting de Via de San Stefano del Cacco (naar rechts) voortgezet naar een nieuw en soberder ontwerp van Alessandro Speroni, die daar onder andere een aan­tal lage koetshuizen bouwde. 

In 1675 was het werk al klaar. Door de bouw in twee fasen en de gebruikmaking van twee archi­tecten lijkt het Palazzo Altieri meer op twee verschillende paleizen die tegen elkaar zijn gebouwd.

De grootte van het paleis, de fabelachtige sommen geld die er aan werden gespendeerd en de snelheid waarmee het verrees lok­te een pasquinade uit die zinspeelde op wat de Romeinen zeiden toen Nero zijn Domus Aurea (gouden huis) bouwde: “Rome zal één enkel huis worden. Quirites (burgers), emigreer naar Veii, als Veii tenminste nog niet door dit huis is bezet”.

Wie de gevel aan de Piazza del Gesù goed bekijkt, ziet een merkwaardige asymmetrie. Drie en vier ramen rechts van de hoofd­ingang zitten een deur en een raampje die niet in het ontwerp passen. Voor de bouw van het palazzo moest een aantal wonin­gen worden onteigend. 

De oude weduwe Berta die hier woonde, wilde haar eigendom onder geen beding verkopen, niet na smeekbeden, niet na bedreigingen en al evenmin voor een veelvoud van de waarde. Het ’onpartijdige’ oordeel van paus Cle­mens X(‑Altieri!!) werd ingeroepen, maar die beval dat de architect dat hij het paleis maar om de kleine woning van de vrouw heen moest bouwen.
Dit is later nooit meer her­steld, zodat aan de voorgevel het oude huisje van Berta nog steeds is te zien.

Het paleis wordt voor een deel nog bewoond door afstamme­lin­gen van de Casa Altieri, die de familiearchieven beheren in de Librària Altieri.

EXTERIEUR

Hoewel dit vanaf de weg niet zicht­baar is, omdat het paleis­com­plex op geen enkele plaats in zijn geheel is te zien, is het een van de grootste paleizen van Rome gewor­den.

De straatgevel toont een mooi portaal, dat geflan­keerd wordt door twee Ionische zuilen van tra­ver­tin. Zij onder­steunen een loggia met open­slaande deur, die aan de onderzijde ver­sierd is met een vrouwen­hoofd tussen twee festoenen en waarboven zich het wapen van paus Clemens X bevindt. 

De drie ver­diepingen tonen gelijkvloers ramen met architraven en traliewerk op dor­pels en raamp­jes met hek­werk daaronder. Op de eerste ver­dieping hebben de ramen gebo­gen architraven boven de ster uit het wapen van de Altieri. Op de tweede ver­dieping dragen de ramen driehoekige timpanen en ten slotte de kroonlijst heeft twee banden kraagstenen, versierd met sterren en schelpen.

Via de hoofdingang komt men, via de vestibule, op de eerste en kleinste binnen­plaats, die voorzien is van portiekbogen op pilas­ters en waarvan de gevel wordt ver­deeld door lisenen. Rechts van de ves­ti­bu­le gaat men een monumentaal, vierkant trap­pen­huis in, dat versierd is met antiek beeldhouwwerk, waaronder het beroem­de beeld van de ’gevangen barbaar’ afkom­stig uit het Theater van Pompeius. De trap voert naar de piano nobile.

Roma, Palazzo Altieri, fontein tegen de achtergevel, voorheen op binnenplaats (internet)
Achtergevel, fontein *
Roma, Palazzo Altieri, Felice Giani, zaal van Helena en Paris, plafondfresco (internet)
Zaal van Helena en Paris, Giani, Plafondfresco *

INTERIEUR

De talrijke zalen van het paleis zijn versierd met kostbaar marmer, gebeeld­houw­de stucco-ornamenten en waardevolle schilderijen uit de 17e en 18e eeuw, vooral van Felice Giani.

Roma, Palazzo Altieri, Felice Giani, Venus beveelt Psyche een kruik mirakelwater uit de Styx te gaan halen (internet)
Giani, Venus beveelt Psyche een kruik mirakelwater uit de Styx te gaan halen *

Sala della Clemenza  (zaal van de mildheid, maar ook zaal van Clemens, de paus)

Deze zaal is 20 meter lang, 12 meter breed en maar liefst 17 meter hoog.

– Carlo Maratta: Trionfo della Clemen­za

Dit beroemde werk uit 1675 is tegen het pla­fond van deze grote, officiële ontvangstzaal op de eerste verdie­ping geschilderd. Het fresco wordt omringd door de ‘Felicità pubblica’ en de andere kardinale deugden.

Sala della Clemenza, Maratta, Maratta, Trionfo della Clemenza *
Maratta, Trionfo della Clemenza *

Sala della Specchiera  (spiegelzaal)

Deze zaal dankt zijn naam aan een enorme barok­spiegel met een prachtige gebeeld­houw­de lijst van verguld hout.

– Paolo Veronese: Jezus tussen de schrift­geleerden.

Sala del Trono (troonzaal)

Hier werden familie en vrienden ont­van­gen.
De zaal bezit een cassetteplafond, twee Vlaam­se gobelins en een aantal inte­res­san­te busten en schilderijen.

Roma, Palazzo Altieri, Cassetteplafond 
Roma, Palazzo Altieri, Cassetteplafond *
Image by © Francesco Venturi / CORBIS

Sala degli Arazzi (gobelinzaal)

De zaal heeft twee 18e eeuwse Franse en twee 17e eeuwse Vlaamse gobe­lins. Hier staan ook meubelen uit het einde van de 16e eeuw en een mooi schilderij van Luca Giordano.

Roma, Palazzo Altieri, vertrek (internet)
Onbekende zaal *
Picture Gallery in Palazzo Altieri (internet)
Palazzo Altieri, schilderijenzaal*
Image by © Massimo Listri / CORBIS
Roma, Palazzo Altieri, Fresco (internet)
Plafondfresco *

Sala Maggiore (de grote zaal)

Hier worden betere werken van Ber­nardo Strozzi, Francesco Zuccarelli en Giuseppe Bonito getoond. De zaal heeft een prachtig versierd cas­setteplafond en kostbaar meu­bi­lair.
Roma, Palazzo Altieri, Attis Altieri Chiaramonti, Attis doet een dans uit de Sibillecultus (internet)
Roma, Palazzo Altieri, Attis Altieri Chiaramonti, Attis doet een dans uit de Sibillecultus *
Roma, Palazzo Altieri, Anitochos, Athena Parthenos (internet)
Anitochos, Athena Parthenos *
Painting of Cupid and Psyche from the Palazzo Altieri
Palazzo Altieri, Cupido en Psyche *
Image by © Araldo de Luca / CORBIS

Sala Altieri

Hier hangt het oude wandtapijt met het wapen van de familie.

Salone di Diana (op de onderliggende verdieping)

Deze zaal is genoemd naar het grote beeld van deze godin in peperkleurig en zwart marmer.

– School van Maratta: diverse werken

Van Pieter Mulier decoreren hier een aantal aansprekende doeken de muren met als thema ‘onweer’.

Diverse zalen

Sommige vertrekken, zoals de Sala Pompeiana, het Gabinetto Ovale, de winterslaapkamers en de zomerslaapkamers werden tussen 1787 en 1793 totaal gerenoveerd naar de smaak van die tijd.

Roma, Palazzo Altieri, sala Pompeiana (internet)
Palazzo Altieri, sala Pompeiana *

Gabinetto Nobile

Hier ligt sinds 1790 een antiek mozaïek uit de tijd van Augustus, voorstellende Rea Silvia, de moeder van Romulus, en Mars, afkomstig uit Ostia Antica. Om de kostbaarheid van dit kleine kabinet te onderstrepen zijn de deuren van albast gemaakt en het stucco in kostbaar marmer.

Bibliotheek

Deze bezienswaardige zaal is nu de zetel van het Altieri-archief en ooit beroemd door de omvang en de zeldzaamheid van de verzameling.

– Gian Lorenzo Bernini: marmeren buste van paus Clemens X.

Roma, Palazzo Altieri, Lionello Spada, Sint Sebastiaan (internet)
Lionello Spada, Sint Sebastiaan *
Roma, Palazzo Altieri, Marcus Mettius, Epafroditus van Chaeronea (internet)
Mettius, Epafroditus van Chaeronea *

Overig

In het paleis hangen nog vele belangrijke en kostbare schilderijen van onder meer Luca Giordano, Carlo Maratta, Guido Reni, Correggio, Paolo Veronese, Ercole Ferrata, Bernardo Strozzi, Francesco Zuccarelli en Giovanni Andrea Carlone.

* Bron afbeelding: Internet (auteur niet kunnen achterhalen)