Piazza della rotonda

( Pigna )

Piazza della Rotonda

Adres:

(Piazza della Rotonda (rione della Pigna).

Coördinaten:

41º 53’ 57,86” N en 12º 28’ 36,60” O.

Roma, Pantheon en Piazza Rotonda, Satellietfoto (internet)
Piazza della Rotonda en omgeving, satellietfoto *

Dit plein ligt recht voor het Pantheon en wordt daar­om ook wel Piazza del Pan­theon genoemd. Het is een van de meest karak­teristieke pleinen van Rome en een van de cen­tra van het nacht­leven met in het midden een fon­tein en daaromheen een krans van terras­jes waar men voor het uit­zicht flink extra moet beta­len.

Rome heeft er altijd moei­te mee gehad het plein een orde­lijk aanzien te geven. Thans is het plein alleen voor voetgan­gers toegan­ke­lijk, al scheuren er nog genoeg scooters illegaal rond.

De naam van het plein da­teert nog uit het ou­de Ro­me, want toen werd het Pan­theon, naar zijn vorm, ‘La ritonna’ ge­noemd.

Tijdens het pauselijk verblijf in Avignon (1305–1377) deed de voorhal van het Pan­theon ook dienst als pluimveemarkt, waar­van de afdaken rustten op balken die in nog altijd zicht­bare gaten in de zui­len wer­den ge­sto­ken en die bleef be­staan tot 1431.

De Piazza della Roton­da bood daar­na ruim­te aan een vlees- en vismarkt, die paus Pius VII (1800–1823) al wilde verplaatsen. Toch bleef de vis­markt hier bestaan tot 1847. Op 3 fe­brua­ri 1638 werden op last van paus Urbanus VIII twee echtelieden, die een vleeskraam dre­ven voor het Pantheon, gevierendeeld, in stukken gesne­den en fijngehakt. Het was een koek­je van eigen deeg. Zij hadden een speciale worst verkocht die zeer in trek was, tot men erachter kwam dat deze van mensenvlees was gemaakt. De plaquette die paus Pius VII daarna liet aan­bren­gen en waar­op vermeld staat dat hij getracht had de ’smerige win­kels’ en ’dingen van onge­lofelijke lelijkheid’ te verwijderen, zit iro­nisch genoeg in de gevel van een van de laatste ’aanwinsten’ van het plein, name­lijk de McDonald’s.

Op het pand Piazza della Rotonda 68 is in 1906 een gevel­plaat aangebracht waarop te lezen staat dat het plein ooit bestraat is geweest met een hou­ten ’parket’ dat afkom­stig was uit de Argentijnse wou­den. Het betrof een schen­king van de stad Buenos Aires aan Rome om de omgeving van de graven van de eerste Italiaanse ko­nin­gen in een gedempte, ge­wij­de stil­te te hullen.

Vanwege het toenemend verkeer heeft het hout plaats moeten maken voor asfalt, dat in 1997 op zijn beurt werd vervangen door kasseitjes.

Roma, Piazza della Rotonda, Devotie, 2009
Mariadevotie aan het plein
Roma, Piazza della Rotonda, Pantheon, Fontein en obelisk, 2009
Pantheon en fontein
Roma, Piazza della Rotonda, Fontein 1, 2009
Della Porta en Longhi, fontein

Pantheon

Het meest opvallende gebouw aan dit plein is het Pantheon.  (zie hiervoor de aparte beschrijving ’Pantheon’.)

Roma, Piazza della Rotonda, Fontein, voetstuk obelisk 1, 2009
Fontein, voet van de obelisk
Roma, Piazza della Rotonda, Fontein, Voetstuk obelisk 3, 2009
Fontein, voet van de obelisk

Fontein en obelisk

De fontein midden op het plein werd in 1575/8 door Leonardo Sormani naar een ontwerp van Giacomo della Porta en Onorio Longhi vervaardigd.
In 1711 liet paus Clemens XI er een obelisk uit de tijd van Ramses II op zetten. Net als die op de rug van de olifant op de Piazza della Minerva is deze obelisk afkomstig van de Tempel van Isis en Serapis (later Tempel van Minerva), op de toenmalige Piazza di San Marcuto en rust op een sokkel die versierd is met dolfijnen, maskers en het wapen van de paus.

Roma, Piazza della Rotonda, Fontein, detail, 2009
Fontein, waterspuwers
Roma, Piazza della Rotonda, Fontein, Dolfijn
Fontein, waterspuwers

Albergo del Sole

Adres:

Piazza della Rotonda 63. 

Dit 15e eeuwse logement is een van oudste van de stad, dat tot het begin van de 17e eeuw bekend stond als Alber­go del Mon­tone (hotel van de ram).

Vooraan rechts zijn gevelpla­ten aangebracht om te geden­ken dat Pietro Mascagni (1863‑1945), de com­po­nist van Cavalle­ria Rusticana, de Duit­se schrijver en Nobel­prijswinnaar Tho­mas Mann (1875-1955) en de Ita­liaanse renaissanceauteur Ludo­vico Arios­to

(1474-1533), schrij­ver van ‘Orlan­do furioso’ (Razende Roe­­land), daar hebben ver­bleven. Op een avond in het voor­jaar van 1513 begaf Ariosto, nadat hij har­telijk was ontvangen door de humanistische paus Leo X, zich hierheen. Hij beschreef dat hij hier de avondmaal­tijd had gebruikt ‘met een hoopvol hart, hoewel mijn kle­ren door de dichte regen waren doorweekt en bedor­ven’.

Als andere gast kan nog worden genoemd Giuseppe Bal­samo, beter bekend als de mysterieuze alchemist Caglios­tro, die hier omstreeks 1768 verbleef.

Roma, Piazza della Rotonda, Fontein bij nacht *
Fontein bij nacht *
Roma, Piazza della Rotonda, Albergo del Sole, 2009
Albergo del Sole

Piazza de’Crescenzi

Piazza de’Crescenzi (rione della Pigna).

Coördinaten:

41º 53’ 55,29” N en 12º 28’ 33,54” O.

Met het gezicht naar het Pantheon bevindt zich rechts van de gevel een straatje, genaamd Salita de’Crescenzi en meteen links daarvan een pleintje met de naam Piazza de’Crescenzi (met aan de rechtse zijde hiervan de zijkant van de Chiesa di Sant’Eustacchio).

Vroeger was op dit pleintje een drukke markt; deze is verplaatst naar het Campo de’Fiori.

Roma, Piazza della Minerva, Palazzo dell'Academia Ecclesiastica, 2009
Palazzo dell’Acacemia Ecclesiastica

Zuilen

Vooraan aan het pleintje staan twee grote, granieten zuilen. Deze zijn afkom­stig uit de Thermen van Nero. De zuilen werden in 1934 gevonden.

Palazzo Crescenzi (vooraan links aan de Piazza Crescenzi)

Dit palazzo dateert uit het begin van de 17e eeuw.

Palazzo Melchiorri (achteraan links aan de Piazza Crescenzi)

Dit pa­lazzo werd aan het eind van de 16e eeuw ge­bouwd.

Het heeft een por­taal dat gede­co­reerd is met de heral­di­sche symbolen van de eigenaren.

Beide palazzi wer­den ge­hal­veerd toen de straat tus­sen hen bei­den en het Pan­the­on werd verbreed. Aan de zij­de van het Pantheon wer­den hierbij nieuwe gevels opge­trokken. De gevels aan de zijde van de Piazza Crescenzi zijn niet gewijzigd.

Palazzo Crescenzi (raam) en Palazzo Melchiorri (portaal) **
Palazzo Crescenzi (raam) en Palazzo Melchiorri (portaal) **

* Bron afbeelding: Internet (auteur niet kunnen achterhalen)